dla kobiet

 

 AKTUALNIE TRWA NABÓR DO NOWEJ GRUPY! 


"Bliżej siebie"

Cykl spotkań dla kobiet, których celem jest rozwijanie umiejętności takich jak:

- rozpoznawanie, nazywanie, rozumienie i wyrażanie swoich uczuć i emocji,

- akceptowanie siebie samej, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozpoznawania swoich możliwości, zasobów, talentów, potencjału,

- rozpoznawanie własnych zainteresowań, troszczenie się o siebie samą, dbanie o równomierny rozwój
sfery intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej,

- utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym, a osobistym,

- określenie najważniejszych dla nas wartości, ustalanie celów, wybór priorytetów i praktyczne ich realizowanie, 

- odnajdywanie równowagi między swoimi pragnieniami, a oczekiwaniami innych.

Realizatorami spotkań dla kobiet są psycholodzy oraz pedagodzy, którzy ukończyli wymagane szkolenia, mający doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych. 
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują szesnaście godzin zegarowych (sześć spotkań, trwających dwie godziny, odbywających się raz w tygodniu) i są odpłatne (400 zł od osoby). 
 
Zgłoszenia przyjmujemy i udzielamy szczegółowych informacji pod numerem telefonu 
784 35 22 33 lub mailowo - pterapia@wp.pl
@wp.pl